Aanmelden

Plaatsingsregels

College St. Paul is een kleine school met rond de 300 leerlingen. In de brugklassen is ruimte voor 102 leerlingen. Onze school volgt de regionale BOVO-regels die de scholen in Den Haag volgen. We nemen leerlingen aan met de volgende adviezen:

Groep A: Leerlingen met de volgende basisschooladviezen:

  • vmbo bbl met lwoo
  • vmbo bbl tot en met kbl met lwoo
  • vmbo kbl met lwoo

Voor deze groep hebben we 85 plaatsen beschikbaar. Aan de hand van de aanmeldingen zullen we brugklassen formeren. Uw kind kan terecht komen in een vmbo-basis-klas, een vmbo-kaderklas of een combinatieklas.

Groep B: Leerlingen met de volgende basisschooladviezen:

  • vmbo kbl tot en met tl
  • vmbo kbl tot en met tl met lwoo
  • vmbo tl
  • vmbo tl met lwoo

Voor deze groep hebben we 17 plekken beschikbaar. Al deze leerlingen worden in een tl-klas geplaatst.

Proces 
Onze school volgt de regionale BOVO-regels die de scholen in Den Haag volgen.
Na de aanmelding bekijkt het toelatingsteam (orthopedagoog en coördinator intake) op grond van de beschikbare informatie of uw kind voldoet aan alle criteria en past in het ondersteuningsprofiel van onze school. Wij beslissen dan of uw kind toelaatbaar is.

Woensdag 5 april 2023 ontvangen ouders vanaf 15.00 uur bericht met toelatingsbesluit vanuit BOVO. LET OP: BOVO mag vanuit AVG alleen ouders berichten die daarvoor via de po- of vo-school toestemming hebben gegeven. Uiterlijk donderdag 6 april 2023 ontvangen ouders bericht vanuit de school.

Mogelijk nodigen wij u uit voor een oriënterend gesprek. Wij vinden het fijn als uw kind meekomt naar dit gesprek.

Lotingsprocedure
De laatste jaren is er op College St. Paul niet geloot. Mochten we dit jaar wel moeten loten dan geldt de volgende procedure:
Alle leerlingen in groep A vormen samen 1 groep. We maken bij het loten geen onderscheid binnen deze groep. Alle leerlingen in groep B vormen samen ook 1 groep. We maken bij het loten geen onderscheid binnen deze groep.

Voor de leerlingen die niet bij ons geplaatst kunnen worden, maar die wel onder de zorgplicht vallen, zullen we een passende andere school zoeken.

Donderdag 5 april 2023 ontvangen ouders vanaf 15.00 uur bericht met toelatingsbesluit vanuit BOVO. LET OP: BOVO mag vanuit AVG alleen ouders berichten die daarvoor via de po- of vo-school toestemming hebben gegeven. Uiterlijk donderdag 6 april 2023 ontvangen ouders bericht vanuit de school.

Als uw kind bij ons geplaatst is, sturen wij u de inschrijfformulieren toe zodat wij de inschrijving definitief kunnen maken. Mocht u dan nog niet voor een gesprek bij ons geweest zijn, dan nodigen wij u alsnog uit voor een gesprek met ons intake-team voor een kennismaking.

Zij-instroom
In een enkel geval kunnen leerlingen zich tijdens het schooljaar bij ons aanmelden voor onze school. Wij werken hiervoor altijd samen met de school waar uw kind nu op zit.
Voor schooljaar 2022 – 2023 zijn alle plaatsen voor de zij-instroom gevuld.